По цялото земно кълбо нон-стоп се създават и използват страшно много бройки и различен вид гуми.

old tyresПо наредба дистрибуторите са длъжни да осигурят пространство, в зоната на смяната и продажбата на гуми, където водачите да е възможно да дадат обратно своите собствени ИУГ и в последствие да бъдат предадени за използване или/и рециклиране. За да се облекчат вносителите и производителите при заплащане на продуктова такса за гуми, Гумирек ЕАД предоставят на своите собствени клиенти, адекватна с-ма по събиране, транспортиране, ползване и/или преработване на гуми.

Еко такси за рециклиране на гуми се предлагат заради, потребността от изграждане на с-ми по колекциониране, транспортиране, оползотворяване или/и обработване, за да се възпрепятстват поражения на околната среда. Често гумите са наслагвани на огромни купи или дори директно хвърлени на открито. В по-продължителен липсата на напревени с-ми по транспортиране, събиране, ползване или/и обработване на гуми, носи след себе си до несигурност за екологичното равновесие. В кратък план това може да доведе до възникване на неконтролируеми опожарявания.

Дружеството Гумирек ЕАД осъзнава сериозността на проблема, обвързан със задължителното по наредба преработване на автомобилни гуми. Съдействието ни решава въпроса с извън срока на годност гуми от събирането им до еко ползване или/и обработване.

Разполагаме с реалната възможност да понижим от товара на нужното плащане на таксата за продукти за автомобилни гуми, защото е възможно да ги използваме с възможно най-ниски разходи. Служим за това гумите да не са захвърлени в природата, да не зацапват и да не причиняват опасни обстоятелства.

Разгледайте сайта ни: gumirec.com